Az üzletfejlesztés és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatás egyik legújabb területe az „automatizmus és kontroll“ professzionalista megközelítése. E tanácsadás legfőbb célja, hogy a vállalkozások stabilan, tervezhetően, folyamatos üzemben és a lehető leghatékonyabban működjenek. Ezt az elvárást a folyamatok, a rendszerek és rendszerelemek felmérésével, fejlesztésével, menedzselésével biztosítja. A LENS Consulting Group ennek az új tanácsadási területnek a vezető piaci szereplője. Fontos szempont munkánkban, hogy nem a hagyományos „automatizáljunk mindent“ valljuk!

Munkánk során kiemelten törekszünk a humán erőforrás és az automatizmus tökéletes egyensúlyára, melynek meghatározását a Megbízónkkal együtt végezzük, és ebből következően minden fejlesztés esetén más mértéket jelent. Azt egyértelműen látjuk, hogy a magas hozzáadott értéket képviselő munkaerő továbbra is nélkülözhetetlen a vállalkozások életében, így a rendszerek tervezésénél és az automatizmus mértékének definiálásánál erre kiemelt figyelmet fordítunk. A LENS speciális szerepet foglal el az üzleti életben, hiszen gyárak, cégek, vállalkozások automatizálásával több cég foglalkozik világszerte, viszont fejlesztéseik során a rendszerek megtervezésére, azok beszerzésére és karbantartására fókuszálnak. A LENS stratégiai szinten kapcsolódik be a folyamatba, és mivel tanácsadói szerepkört definiál, ezért objektív látásmóddal rendelkezik. A LENS biztosítja a Megbízó számára, hogy üzletét valódi szemüvegen, éles lencsén keresztül vizsgálja át. Élesen lássa azt, hogy milyen komoly veszélyforrások, költségmegtakarítási lehetőségek, folyamat gyorsulási opciók vannak egy adott munkafolyamaton belül.

LENS TANÁCSADÁS

A tanácsadás első lépése, a Megbízóval történő stratégiai műhelymunkát követően, minden esetben a státusz riport elkészítése, mely komplex és egzakt térképet ad az elsőszámú döntéshozók kezébe a vállalkozás munkafolyamatainak hatékonyságáról, a legfontosabb veszélypontokról. A státusz riport segítségével felállításra kerül a fejlesztési terv, mely mind időben, mind költségben, részletesen bemutatja az utat a vállalkozás számára, a leghatékonyabb működéshez. A fejlesztési tervet egyértelműen befolyásolják az egyedi Megbízói elvárások, melyek rögzítik a speciális feltételeket. A fejlesztési terv tartalmazza a költségtervet, mely lehetőséget ad a Megbízó számára a fejlesztési költségek megtérülésének kiszámításához. A megtérülési számítást a Megbízó kérésére a LENS is elvégzi, ebben az esetben a kalkuláció szerves része a fejlesztési tervnek. A LENS igény esetén a komplex fejlesztési projekt menedzselését, a kivitelezés szervezését, vagyis a fejlesztés szervezeten történő véghezvitelét is támogatja. Ezzel biztosítja azt, hogy a Megbízónak akár egy nagyobb léptékű fejlesztés is menedzselhető legyen menedzsment erőforrás oldalról. Vagyis a LENS összességében képes egy komplex automatizálási és kontroll alapú fejlesztést definiálni, a Megbízó igényeihez igazítva megtervezni és menedzselni.

AKTUÁLIS PIACI KÖRNYEZET

A munkaerőpiacon jelenlévő túlkereslet globális szinten konstans tényezővé vált ott, ahol minőségi termékek előállítására épül az üzlet. A kvalifikált munkaerő toborzása, szervezetbe történő behelyezése és a szervezetben tartás jelentős költség terhet jelent a vállalkozások számára. A fluktuáció mértéke ezeken a területeken évről-évre egyre nagyobb kihívások elé állítja a munkaadókat. Mindemellett bizonyos területeken az humán erőforrás alkalmazásából eredő hiba faktorok szintén komoly problémát okoznak a profitabilitást és a minőségi előrelépést célul kitűző vállalkozások számára.

Ennek köszönhetően felértékelődött az automatizáció értéke. Szem előtt tartva, hogy a humán erőforrás jelentősége a megfelelő keretek között, szabályok mentén csökkenthető, egyre nagyobb az igény azokra a technológiákra, metodológiákra, komplex megoldásokra, melyek csökkentik a munkaerőigényt és ezzel párhuzamosan képesek növelni a minőséget, a költséghatékonyságot, melyek közvetlenül a profit növekedését biztosítják. Az automatizáció mára mindenki számára ismert és kedvelt fogalom, de a professzionális megoldásokat összeállítani, azok alkalmazását megtervezni, a szükséges munkákat definiálni majd azoknak az üzletben történő bevezetését menedzselni még mindig kevesen képesek. Ez egy új szakmai terület, melynek magas színvonalú alkalmazásához speciális tudás és tapasztalat szükséges.

LCG CO-OPERATIONAL ROAD MAP

A LENS Consulting Group a partnerekkel történő együttműködés folyamatát minden esetben az elsőszámú döntéshozó(k) céljainak felmérésével kezdi meg, interaktív műhelymunka keretei között definiálja azokat. Az automatizálás és felügyelet területén vannak egyértelmű elvárások, standard folyamatok, de azok akkor lesznek tökéletesen alkalmazhatók a gyakorlatban, amennyiben a konkrét fejlesztési projekteket az egyedi célokhoz igazítjuk.

A célokhoz igazított fejlesztési projekt gyakorlati megvalósításra történő átfordítása a Megbízó folyamatainak átfogó megismerésével, a konkrét “állapotfelméréssel” történik meg. A LENS az állapotfelmérés során egyértelműen beazonosítja a célok eléréséhez szükséges legfontosabb feltételeket, tennivalókat. Definiálja a jelenlegi működésben található hiánypontokat illetve a nem kellő hatékonysággal működő területeket. Ezen túlmenően azonosítja azokat az elemeket is, melyek konkrét gátat jelentenek a kijelölt megbízói célok eléréséhez. Vagyis az “állapotfelmérés” azon túlmenően, hogy egy általános képet is ad a partner számára, jelenlegi üzletének hatékonyságáról, egyértelműen definiálja a fejlődésben kritikus veszélypontokat.

Az állapotfelmérés outputja:

Az állapotfelmérés során egy szakmai prezentáció készül, melyet a LENS interaktív műhelymunka keretein belül mutat be a Megbízó számára. A műhelymunka információival kiegészülve kerül véglegesítésre az “állapotfelmérés leirat” dokumentációt, mely rövid, lényegretörő leírást ad az ebben a fázisban végzett tanácsadói munkáról. Az állapotfelmérési leiratnak kibővített, minden szakmai részletre és elemre kiterjedő verziója a konkrét fejlesztési javaslat, mely komplexen és struktúráltan tartalmazza a megvalósításhoz szükséges összes stratégiai tervet, illetve konkrét számítást (pénzügyi és megtérülési tervszámítások, időbeni megvalósítási javaslatok).

A LENS igény esetén a komplex fejlesztési projekt menedzselését, a kivitelezés szervezését, vagyis a fejlesztés szervezetben történő operatív menedzselését is támogatja. Ezzel biztosítja, hogy a Megbízói célok konkrétan megvalósuljanak, a fejlesztési tervek kivitelezése maximális eredményt biztosítson a Megbízó számára.

Szakmai háttér

A LENS Consulting Group szakmai csapata 36 éves szakmai tudással és tapasztalattal rendelkezik. Eddigi munkáik során több, mint 480 gyártástechnológiai fejlesztést -több, mint 1100 egyedi projekt keretein belül-, rendszer újra gondolását és bevezetését végezték el, kisvállalkozói, nagyvállalati és multinacionális környezetben egyaránt. Specialistáink legnagyobb értéke, hogy képesek a Megbízó elvárásaihoz igazítani a fejlesztéseket, hiszen azt megtanulták, hogy bár vannak olyan szakmai pontok, melyek minden projektnél előtérbe kerülnek, de nincs két teljesen egyforma fejlesztés ezen a területen! Számunkra a folyamatos belső innováció és a stabil, biztonságosan építkező üzlet egyensúlyának megteremtése a legfontosabb szempont.

A sokrétű szakmai tapasztalat az iparágak és a technológiai megoldások területén, lehetővé teszi, hogy a LENS valóban több szempontból megfontolt és kidolgozott alternatívákat nyújtson partnerei részére. A beüzemelések és az üzemelés támogatás során szerzett több ezer terepi munkaórányi tapasztalat elengedhetetlen, hogy valós és mérhető célok kerüljenek kitűzésre.

Tekintettel arra, hogy a LENS teljes szervezetet és rendszert vizsgál, megoldásai szükség esetén a terepi érzékeléstől a legfelsőbb informatikai szintig érintettek lehetnek.

Szakterületeink

Gazdaságosság, piaci rugalmasság, fenntarthatóság és biztos minőség. Ezek nélkül nincs versenyképes autóipar. A változó munkaerőpiaci és gazdasági környezet, megköveteli a legátfogóbb és legkorszerűbb automatizálási tanácsadói szolgáltatásokat és informatikai eszközöket mint az IIoT es az I4.0. A gyártási folyamatokból kinyerhető hasznos információ gyűjtése és elemzése révén olyan akciótervek és módosítások készülnek melyek, azonnali pozitív hatással lehetnek a termelékenységre és a gazdasági mutatókra.

A munkaerőpiaci változások nem csak a hiányban jelentkeznek, a megnövekedett fluktuáció miatti termelés csökkenés és képzési kapacitás lekötés akár napi szinten megoldandó komoly feladatok. Ezen helyzetnek a feloldására több műszaki megoldás is lehetséges. A termelés automatizálásán túl, az egyszerűsített és minőségbiztosított feladatok, vagy akár a technológia által támogatott gyorsított tanulási/képzési folyamatok is komoly előrelépést jelenthetnek a hatékonyság és termelékenység növelésben. Az I.4.0 adta lehetőségeken túl annak biztonsági aspektusaival is foglalkozunk. Hiszen a termelés és ellátásbiztonság éppoly fontos, mint az adatok védelme. Komplex tanácsadási szolgáltatásaink során figyelembe vesszük a szakterületek hatékony működéséhez szükséges feltételeket a tulajdonosi szemlélet és célok kiemelten tartásával. Vizsgálunk, mérünk, javaslunk és megoldunk!

A megbízható energiaellátás (ellátásbiztonság), környezetvédelem, energiahatékonyság és gazdaságos üzemelés mára már elképzelhetetlen a teljes szintű automatizáltság nélkül az energetikában nemcsak az üzemeltetésben és az építésben, hanem már a tervezési fázisban is. Ahhoz, hogy a megfelelő minőségű energia (felharmonikus mentes villamos energia, stabil gőzellátás, állandó hőellátás) rendelkezésre álljon az ipari és a lakossági felhasználás számára, finoman hangolt és a teljes mélységében felügyelt rendszerek óramű pontosságú együttműködése szükséges.

Az energetikai fejlesztések komplexitása, a folyamatosan szigorodó környezetvédelmi szabályozások és az okos hálózatok elterjedése miatt, rohamosan nő. Egy erőmű fejlesztésének irányvonalai egyszerre mutatnak műszaki, gazdasági és jogi szabályozások irányába. A folyamatosan változó energia piacon versenyképesnek maradni olyan kihívás melyhez elengedhetetlen az optimális megoldás megtalálása. Ebben tud stratégiailag kiemelt támogatást nyújtani a Lens Consulting Group, hogy több technológiát vizsgál meg a fenti szempontok alapján. A tevékenység nem korlátozódik az energiatermelés magját alkotó berendezésekre (kazán, turbina) hanem foglalkozik az azt körülvevő segédrendszerek esetleges módosításával (üzemanyag ellátás, előkészítés, füstgáz kezelés, hővisszanyerés stb.) is. A módosításokat várható hatásainak elemzését, háromdimenziós modellezés, valamint a végeselem módszer alapú számítások is támogatják.

Stabil hozam, hatékonyság, egészségügyi kockázat nélkül. Ezt támogatja az automatizálás a mezőgazdaságban már a tervezéstől egészen az üzemeltetésig. Szimuláció és adatfeldolgozás melyek a leghatékonyabb eszközök lehetnek a mezőgazdaság szolgálatában. A sok változójú és kockázatot tartalmazó mezőgazdasági termelésben, kiváló eredmények köszönhetőek az I.4.0 és IIot koncepciók megfelelő alkalmazásainak.

A gépi tanulás, mesterséges intelligencia és a hatékonyan szervezett termelés elengedhetetlen a versenyképesség és profitabilitás megőrzéséhez, erősítéséhez. Ebben segít a Lens Consulting Group, hogy megalapozott, sebészi pontosságú kiváló teljesen személyre szabott megoldás szülessen Önnek. Tulajdonosi célok és szemlélet az mely a fejlesztéseket meghatározza, oly módon, hogy a cég működését minden szempontból segítse, fejlessze. Köszönhetően az erős mérnöki tudásbázisnak, csak konkrét és pontos tervek születnek a szükséges fejlesztésekre vonatkozóan, oly módon, hogy az OPEX/CAPEX kalkulációk a megfelelő szinten támogatva legyenek.

Kontrollált minőség, biztonság és hatékony gazdaságos üzemelés. Ezt biztosítja az automatizálás és annak megfelelő szintű és módú alkalmazása. Stratégiai célok alapján, mérnöki pontosságú tervek és megoldások menten, KPI-ok segítségével mérhető a fejlődés. Ezen tervezés és támogatás alapvető kompetenciája az LCG-nek.

A reális, mérhető célkitűzés, melyet közösen végzünk, egyik alappilére a sikeres fejlesztéseknek. Ennek nyomán pontosan kontrollálható, hogy a fejlesztés, hogy és merre halad, hogyan szolgálja a stratégiai tulajdonosi célokat. Az I.4.0 adta lehetőségeken túl annak biztonsági aspektusaival is foglalkozunk. Hiszen a termelés és ellátásbiztonság éppoly fontos, mint az adatok védelme. Komplex tanácsadási szolgáltatásaink során figyelembe vesszük a szakterületek hatékony működéséhez szükséges feltételeket a tulajdonosi szemlélet és célok kiemelten tartásával. Köszönhetően a felhalmozott ipari tapasztalatunknak és azon egyedülálló multiplatform képességünknek melyet az elmúlt két évtized elvégzett munkáinak köszönhetünk, konkrét és pontos megoldásokat kínálunk minden esetben.

CASE STUDY

PARTNER

Megrendelőnk 1989 óta magas minőségű fagyasztott termék nagykereskedőként van jelen a magyar piacon. Jelenleg 1.037 terméket forgalmaznak, a fagyasztott élelmiszerek teljes termékpalettája elérhető náluk. Meghatározó szereplőként időről időre átvizsgálják és optimalizálják szállítási folyamataikat.

DEFINIÁLT FEJLESZTÉSI PONTOK

A 2019-ben elvégzett vizsgálat státuszriportja alapján az alábbi területeken észleltünk a működésben tovább optimalizálható területeket:

 • A már előzetesei vizsgált vonalkóddal ellátott termék nyomonkövetési rendszer bevezetése a széles termékportfólió alapján aktuálissá vált.
 • A készletdokumentálási rendszer átállása papír alapúról digitális irányba elindult, ennek gyorsítása szükséges.
 • A logisztikai bázison foglalkoztatottak számára az alapismeretek mellett emelt szintű logisztikai képzés szükséges a kiszállítások számának és volumenének növekedése miatt.

TANÁCSADÁSI TERÜLET

Állapotfelmérés, Tervezés, Kivitelezés
Cégünk az állapotfelmérés alapján feltárt fejlesztési irányokra részletes megvalósítási ütemtervet dolgozott ki melyben a tervezés, beszerzés, kivitelezés, betanítás, nyomonkövetés és az időszakos utólagos kontroll is szerepel.

PARTNER

Megrendelőnk egy 1990 óta a magyar piacon működő nyomdaipari vállalat. Termékeik között egyaránt megtalálhatóak hagyományos nyomdaipari termékek az egyszerű szórólaptól, a magas minőséget képviselő keménytáblás könyvekig, és ipari felhasználásban alkalmazott speciális csomagolóanyagok is. A jólképzett szakembereik mellett a világszínvonalú minőséget a naprakész műszaki hátterük garantálja.

TANÁCSADÁSI TERÜLET

Állapotfelmérés, Tervezés, Tanácsadás
Partnerünk szükséges volt új gyártelepre költözés a folyamatosan növekvő vevői igények kielégítéshez. Fontos szempont volt az új gyártelep kialakításakor, hogy megfelelő mérettel rendelkezzen, a gépek elrendezése a leghatékonyabban valósuljon meg és maga a költözés is a lehető legkevesebb időt vegye igénybe.
Cégünk Lean szemlélet alapján megtervezte az optimális alaprajzot, majd megrendelőnknek ezt szimulációk segítségével szemléltette. Ennek köszönhetően az új gyár lényegesen hatékonyabb lett, számos korábbi folyamatot tudtunk javítani, a gépek kihasználtságán keresztül.

PARTNER

Partnerünk multinacionális nagymunkagépgyártó cégek stratégiai partnere, beszállítója, 1997-es alakulása óta dinamikusan fejlődő magyar vállalat. Profilja elsődlegesen speciális alkatrészek gyártása. Az összesen 15.500 nm alapterületű gyárcsarnokaiban számos modern elemet alkalmaznak, többek között heggesztőrobotokat.

DEFINIÁLT FEJLESZTÉSI PONTOK

Hogy partnerünk megőrizze és erősítse pozícióját partnereinél, jelentős fejlesztési projektbe kezdett, melyet részben pályázati forrásból kívánnak fedezni. Az helyszínbejárást követően a működésben több optimalizálható pontot állapítottunk meg a státuszriport részeként:

 • A termékdokumentálási rendszer átállása papír alapúról digitális irányba elindult, ennek gyorsítása szükséges.
 • A gyártásban alkalmazott gépekről nincs rendelkezésre állási információ, valamint hatékonyságmérési rendszer sincs kidolgozva
 • A folyamatok közben alkalmazott szoftverek nem minden esetben kompatibilisek egymással, bizonyos munkafolyamatok feljegyzése, tervezése Excel alapon történik

TANÁCSADÁSI TERÜLET

Állapotfelmérés, Tervezés, Tanácsadás, Kivitelezés előkészítése
A feltárt optimalizálási lehetőségeknél különösen figyelembe vettük, hogy komplex rendszeren keresztül a gyártási folyamat egészére rálátást biztosítsunk. Ehhez új komplex szoftvermegoldást terveztünk, új hálózati infrastruktúratervvel együtt, ügyelve arra, hogy a különböző típusú gépek csatlakoztathatok legyenek az új rendszerre, valamint előkészítettük a rendszert későbbi bővítésekre – mindezt az elnyerhető pályázat keretein belül.

PARTNER

Partnerünk a hazai és a nemzetközi pharma szektor meghatározó szereplője, jelenleg a világ 108 országába szállít hatóanyagokat és késztermékeket. A működést számos tagvállalat és leányvállalat támogatja, külön kezelve az előállítást, értékesítést és a kutatás-fejlesztést. A piacon lévő intenzív verseny miatt kulcsfontosságú a hatékonyság a vállalat életében, ezért rendszeresen felülvizsgálják működésüket.

DEFINIÁLT FEJLESZTÉSI PONTOK

Az elvégzett helyszínbejárást követően a státuszriportban két fejlesztési területet definiáltunk a vállalat számára, amely mentén jelentős profitnövekedés realizálható:

 • A vállalat által saját maga számára előírt termelési hatékonyság számos esetben nem valósul meg, azonban rendszerek újratervezésével, optimalizálásával jelentősen javítható a hatékonyság
 • A gyártósorok, berendezések, gépek adatgyűjtésének egységesítése, bevezetése aktuálissá vált

TANÁCSADÁSI TERÜLET

Állapotfelmérés, Tervezés, Ütemterv készítés
A státuszriportban feltárt fejlesztési pontokra részletes rendszertervet és ütemtervet dolgozott ki cégünk. Ez alapján az OPC adatgyűjtő hálózat kiépítésére a tervek beadásra kerültek, ennek engedélyeztetése jelenleg is folyamatban van.

PARTNER

Megrendelőnk nemzetközi szinten jegyzett egészségügyi szolgáltató, 2020-ban 64 országban van jelen a cégcsoport. Magyarországon 3 leányvállalattal rendelkeznek, melyek 2020-ban 3.483 főt foglalkoztatnak. A megnövekedett piaci igények ellátására új magyarországi gyártelep létesítésén dolgozik a cég, mely nagyobb volument és új termékvonalakat is jelent a hazai termelés számára.

DEFINIÁLT FEJLESZTÉSI PONTOK

Az jelenlegi folyamatok megismerésére koncentráló helyszínbejárás mellett a státuszriportban nagy hangsúlyt kapott a tervezett gyártósor is. Az alábbi fő pontokat kerültek kidolgozásra az állapotfelmérés után tartott műhelymunkán:

 • A jelenlegi gyártósor fejlesztése javasolt, több gép cseréje aktuálissá vált.
 • A QC osztály eszközeinek cseréje indokolttá vált a többletfeladatok ellátása miatt.
 • Az új gyáregységbe kerülő kutatás-fejlesztési osztály és mikrobiológiai labor tervének elkészítése – a felmérés során derült ki, hogy jelentősen kevesebb helyet kaptak az eredeti tervekhez képest az egységek.
 • A kivitelezés során a bekötési pontok és közműigények optimalizálása szintén szükségessé vált.

TANÁCSADÁSI TERÜLET

Állapotfelmérés, Tervezés, Kivitelezés előkészítése
Cégünk részletes ütemtervet dolgozott ki a meglévő gyáregységben lévő gépek cseréjére a hatékonyságot és a megbízhatóságos fókuszba helyezve. Az új gyáregységbe pontos bekötési pontok és helyek kerültek meghatározásra a jobb legjobb termelékenységhez igazítva, emellett a QC osztály, a kutatás-fejlesztési osztály és a mikrobiológiai labor teljes berendezésének, bútorzatának és gépészetének tervezését és látványterveit elkészítettük a megrendelő igényei és a leghatékonyabb elrendezés szerint.

PARTNER

Partnerünk a magyar piacon 27 éve működő, élelmiszeriparban tevékenykedő vállalat. Profilja frissáruk feldolgozása és csomagolása, mely Pest megyei központi üzemében osztályozó-, mosó-, szárító- és csomagló berendezések segítségével történik. A vállalat különös figyelmet fordít, hogy mindig egészséges és friss termékekkel legyen jelen a piacon, ennek érdekében folyamatosan fejleszti élelmiszer-biztonsági előírásait és termékeit.

DEFINIÁLT FEJLESZTÉSI PONTOK

A hatékonyság növelése érdekében lépett cégünkkel együttműködésre. A helyszínbejárást követően a státuszriport alapján az alábbi területeken észleltünk fejleszthető pontokat a működésben:

 • Az alkalmazott gyártósorból nem tudnak adatot kinyerni így nincs információjuk a hatékonyságról, a vízfelhasználásról, az energiafogyasztásról. A növekvő termékportfólió miatt aktuálissá vált mérési pontok kiépítése.
 • A gyártás során a termékekben nem egyenletes a hőelosztás, mely a magas minőség tartásához szükséges.
 • A vízbekeverés folyamatát nem tudják magasz szinten szabályozni.

TANÁCSADÁSI TERÜLET

Állapotfelmérés, Tervezés, Kivitelezés
Cégünk az állapotfelmérés alapján feltárt fejlesztési pontokra részletes megvalósítási ütemtervet dolgozott ki. Ennek részeként kiépítésre került ThingWorx platform az adatok gyűjtésére, melybe integrálásra kerültek a rendszerekhez kapcsolt mérőberendezések, szintén a ThingWorx rendszerbe került integrálásra a tervezett PLC rendszer a vízbekeverés szabályozására, valamint kidolgozásra került az MPC módszertannal támogatott hőmérséklet szabályozás.

PARTNER

Partnerünk multinacionális cég magyarországi kereskedelmi vállalata, akik élelmiszeripari ügyfeleinknek kínálnak teljes megoldásokat, az élelmiszer feldolgozó rendszerektől a töltősorokon keresztül egészen az italoskarton csomagolásig.

DEFINIÁLT FEJLESZTÉSI PONTOK

Partnerünk a hatékonyság egyik legfontosabb alapját – a vállalaton belüli kapcsolatot és kommunikációt a vezetőség és a munkavállalók között – tökéletesítendő, illetve a folyamatosan érkező jobbító szándékú dolgozói ötletek begyűjtésének szervezésére kért fel bennünket.

Megoldás (metodika):

 • Helyszíni bejárás
 • Folyamatok megértése
 • Jutalmazó rendszer kidolgozása
 • Webes felület megtervezése, kialakítása
 • Automata kialakítása, telepítése
 • Jutalom és köszönöm kártya tervezése és készítése

TANÁCSADÁSI TERÜLET

Állapotfelmérés, Tervezés, Tanácsadás, Kivitelezés.
A folyamatok felmérését követően egy arra optimalizált webes alapú rendszert fejlesztettünk, melyen keresztül a dolgozók be tudják adni javaslataikat, a felsővezetés a visszacsatolásában értékelni tudja a beadott ötleteket és pont jutalmat ad érte, melyeket a dolgozók ajándékra válthatnak. A javaslatok ezen túlmenően egy adatbázisban kerülnek tárolásra és rendszerezésére a későbbi könnyebb felhasználhatóságot egyszerűsítendő.

PARTNER

Partnerünk világviszonylatban is egyedülálló iparági tudással és tapasztalattal rendelkezik többek között az ipari és mobil hidraulika, lineáris mozgatás- és szereléstechnika, villamos hajtások és vezérlések terén.

DEFINIÁLT FEJLESZTÉSI PONTOK

A vállalat évről évre dinamikusan fejlődik és ezt a fejlődést a vállalati folyamatok már nem tudták a megfelelő dinamikával követni, így egy gyártócsarnok bővülésekor tökéletes lehetőség nyílt az elrendezési layout újragondolására.

Megoldás (metodika):

 • Értékáram jelenállapot térképének elkészítése
 • Fejlesztési potenciálok meghatározása
 • Jövőállapot térkép elkészítése
 • Lean / Kaizen vízió megalkotása
 • Fejlesztési részprojektek definiálása
 • Átfogó fejlesztési terv elkészítése (12-24 hónap)
 • Célok és eredmények előrejelzése
 • Erőforrás igény tervezése

TANÁCSADÁSI TERÜLET

Állapotfelmérés, Tervezés, Tanácsadás, Kivitelezés
A Lean Menedzsment szemlélet alapján a cég felsővezetésével közösen feltártuk a vállalat működésének jelen állapotát. A jelenállapot értékáram térkép elkészítése során meghatározásra kerültek a fejlesztési potenciálok a folyamatokban lévő veszteségek csökkentésére.
A jövőállapot térkép megrajzolása során létrehoztuk a Lean fejlődés vezérfonalát és definiáltuk a kapcsolódó részprojekteket. Átfogó fejlesztési tervet készítettünk, amelyben az elérhető célokat és a szükséges erőforrásokat elemeztük és terveztük meg. Az elemzés eredménye kiválóan alkalmas a vállalat folyamatos fejlesztésére, valamint a digitalizált termelés következő lépéseinek előkészítésére. Egzakt módon váltak számszerűsíthetővé a fejlesztések révén elérhető gazdasági eredmények növekedései.

PARTNER

Partnerünk, amely rendkívül erős márkákkal, innovatív technológiákkal és komoly tapasztalatokkal rendelkezik a nyomdai csomagolások, az irodaszerek és a könyvkötészeti ágazatokban, illetve a papírfeldolgozó iparban.

DEFINIÁLT FEJLESZTÉSI PONTOK

A vállalat által fejlesztett, a gépek vezérlésére írt program nem működött megfelelően, aminek köszönhetően a telepítések, beüzemelések folyamatosan elhúzódtak. Az erőforrások jelentős részét így a hibaelhárításra kellett fordítani, jelentős profit- és piacvesztést elkönyvelve. A projektek számos gépsort érintettek a világ több országában, több kontinensen. A gépsorokon futtatott eltérő verziójú programok tovább növelték az operatív működés nehézségeit. Ezeket a kihívásokat kellett egységesítenünk, illetve optimális megoldást szállítani a működésre.

TANÁCSADÁSI TERÜLET

Állapotfelmérés, Tervezés, Tanácsadás, Kivitelezés
A folyamatok komplex megismerése mellett a User’s manualokat, az excel formátumú folyamatábra, a komplex villamos tervek és a referencia programok áttekintését követően egységesítettük a program struktúráinak kialakítását, új programpontokat definiáltunk, illetve átprogramoztuk a funkciók struktúráit melyek ennek köszönhetően magas szintű dokumentáltság és visszakereshetőség mellett az új rendszerben tökéletesen látták már el funkcióikat.